Anneli M Fluhr

D / W / L

Diving / What surfaces to pass through / Light


Jag har under ett flertal stipendieperioder på Villa San Michele, Capri, influerats av ljuset och färgerna vid Medelhavet. 

Mitt form- och färgspråk påminner om etruskiskt måleri till minner. I motiven finns imaginära hav och landskap. 

Den historiska kontexten bildar bakgrund till nutidens skeenden, utsattheten hos flyktingströmmar som passerar. 

Bildernas komplexitet förenklas och renodlas i bronsskulpturer som kunde varit hämtade från arkeologiska utgrävningar samtidigt som de uttrycker nutid.

Ljus och mörker, flykt och poesi återspeglas i denna bildvärld.


---------


Utställningen har vernissage lördag 9 april 2022 kl. 12–16

och pågår t.o.m. 24 april


Öppet: Lör–sön kl. 12–16
Flygeln, Fullersta gårdväg 18, Fullersta gård, Huddinge.