Om oss

Nuvarande utställningshall Flygeln. Foto: Olle Magnusson

Före detta utställningshall Fullersta Bio Konsthall. Foto: Olle Magnusson

Huddinge KonstnärsKlubb – HKK är en förening för yrkesverksamma bildkonstnärer bosatta, verksamma eller med stark anknytning till Huddinge kommun. Föreningens uppgift är att vara ett forum och en mötesplats för kommunens bildkonstnärer och remissinstans vad gäller kommunala och andra frågor som rör bild- och formområdet.  HKK består idag av 32 konstnärer.


HKK driver utställningsverksamhet i Fullersta Gårds södra Flygel, med stöd av Huddinge kommun och i samarbete med vår vänförening, HKKV.

Här visas utställningar med inhemska och utländska utställare.Kontakt:

info@huddingekonstnarsklubb.seBesöksadress:

Flygeln, Fullersta Gård
Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge

141 35 HuddingeStyrelse:
Ordförande: Hanna Herder
Vice ordförande: Yvonne Sonstrand
Sekreterare: Nina Johansson

Kassör: Kim Stensland
Ledamöter: Kajsa WikströmVår vänförening
Huddinge Konstnärsklubbs Vänner HKKV är en ideell förening vars uppgift är att stödja HKKs verksamhet och att främja konstintresset i Huddinge.

www.hkkvanner.se