Sök utställning

SÖK UTSTÄLLNING PÅ FLYGELN vid Fullersta Gård


GALLERI FLYGEN visar ca 15 utställningar per år.
Utställningsperioden är två veckor, öppettider lördagsöndag 12.0016.00.
Vi tar emot ansökningar löpande under året, svar lämnas i september.


Vi tar endast emot ansökningar i form av en (1) stående A4 i pdf-format.

  • Foton med utställningsidé
  • CV Kort version, länk till utförligare cv
  • Kontaktuppgifter: Namn, adress och telefon
  • Länkar till hemsida och Instagram.
  • Skicka till info@huddingekonstnarsklubb.se med rubrik: Utställningsansökan


Utställningstid: Utställningen pågår under två veckor (tre helger).
Vaktning: Utställare sköter vaktning själv, alla tre lördagar & söndagar mellan  12.00 och 16.00.
Transport: Utställare ansvarar och står för transport och försäkring till och från galleriet.
Hängning: Uställare ansvarar själv för hängning och nedtagning av utställningen.
Lokalen: Uställare ansvarar för att lokalen återställs i tidigare skick, enligt checklista.
Försäkring: Verken är försäkrade upp till 100.000 SEK under utställningstiden. Lokalen har larm.
Försäljing: Utställare sköter själv fakturering och utlämning av verk.
Provision: 20 % Betalas till HKK senast 2 veckor efter avslutad utställning.
SKF: Du kan ansöka om utställningsersättning hos SKF om du är berättigad.
Affischer: HKK gör affischer som finns på kontoret veckan innan vernissaget.
Annonser: HKK gör utskick.
Övrigt: Genom att skicka in en ansökan, godkänner och uppfyller du ovanstående krav och rätten att publicera bilder av dina verk på vår hemsida och i sociala medier utan ersättning.