Kajsa Wikström

KAJSA WIKSTRÖM

wikstromkajsa@gmail.com

@konstigakajsa


Jag är en samlare av intryck, erfarenheter och tekniker.  Mitt konstnärskap bygger på historier och känslor som skall ta form då de gestaltas i olika material eller medier. Min konst har ingen politisk agenda, därmed inte sagt att betraktaren finner den opolitisk eller åsiktsfri. För mig är berättelsen och upplevelsen av konstverket och de känslor det väcker det centrala. Det som får oss att förundras och beröras på djupet. Jag vill söka det undanglidande, det subtila, det sköna och det svåra. En värld som ligger bortom ord och handling. Det som gör oss till mer än kropp. Just nu studerar jag tredje året på Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning vid Konstfack.

Save US.

Spade av en fisk.