Mischa Bjorkroos

MISCHA BJÖRKROOS

info@mischabjorkroos.com

www.mischabjorkroos.com

@mischabjorkroosMischa Björkroos arbetar inom många olika medier, däribland måleri, grafik, video, bokkonst och installation. Måleriet handlar oftast om hennes förhållande till tomrummet, linjen eller ytan, medan arbeten i andra medier ofta rör frågor om identitet och utanförskap. Har deltagit i utställningar i Sverige och internationellt och är representerad i både offentliga och privata samlingar.