Nina Johansson

NINA JOHANSSON

johanssonkatarina@telia.com

www.ninajohansson.se

Flygeln, Fullersta Gård
Fullersta gårdsväg 18
141 35 Huddinge


info@huddingekonstnarsklubb.se

Öppettider under utställningsperioder
lördag och söndag 12–16